ภูสอยดาว

Trevel

อะเมซิ่ง “ภูสอยดาว” อุตรดิตถ์ ชวนสัมผัส ดงสน ป่าหนาว ดอกหงอนนาค

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่บนความสูง 1,633 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 6.5 กม. ซึ่งเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวบรรยากาศบริสุทธิ์และสวยที่สุดจนติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และยังเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวสูงที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ หลังจากอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวเปิดลานสนภูให้นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปชมธรรมชาติบนลานสนได้ตั้งแต่วันที่ 1

Read More