ยุทธหัตถี

History

ปิดฉาก “ยุทธหัตถี”

จารีตการรบบนหลังช้างมลายหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างสิ้นเชิงหลังจากศึก “ยุทธหัตถี” ระหว่างสมเด็จพระนเรศวร vs พระมหาอุปราชา…เพราะด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นมาก โดยเฉพาะปืนยาว (ทั้งปืนคาบศิลากับปืนนกสับ) ทำให้แม่ทัพนายกองที่อยู่บนหลังช้างที่จะทำคชยุทธ์นั้น กลายเป็นเป้านิ่งซึ่งเสี่ยงต่อการถูกลอบยิงได้ง่าย (นายมหานุภาพควาญช้างพระที่นั่งเจ้าพระยาไชยานุภาพของพระนเรศวรก็ถูกยิงตาย กลางช้างพระที่นั่งเจ้าพระยาปราบไตรจักรของพระเอกาทศรถก็ถูกปืนส่องตายในศึกนี้ด้วย) . เนื่องจากมีการจัดหน่วยสไนเปอร์หรือพลแม่นปืนในกองทัพของแต่ละฝ่ายด้วยนั่นเอง การยุทธหัตถีของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจึงปิดฉากลงในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยประการฉะนี้ เพราะหลังจากศึกนี้มาไม่ปรากฏหลักฐานการทำยุทธหัตถีบนหลังช้างกันอีกเลยในอุษาคเนย์

Read More