รถมีแต่ลด

auto car

รถมีแต่ลด…คิดให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ

การตัดสินใจซื้อรถสักคันหนึ่ง จึงควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และที่จำเป็นที่สุดก็คือ การพิจารณาถึงเหมาะสมกับความจำเป็นของการมีรถไว้ใช้งานสักคัน ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถ ลองถามตัวเองว่าจำเป็นหรือไม่ด้วยคำถามง่ายๆ 5 ข้อ ดังนี้

Read More