ทิศทาง Smart Phone ปี 2021

ปี 2020 ถือว่าเป็นปีแห่ง  COVID วิกฤติมหันตภัยที่รุนรแงมากที่สุดในรอบ 100 ปีของโลกใบนี้ ที่ทำให้ทุกหย่อมหญ้า เผชิญอยู่ในความยากลำบากเท่าเทียมกัน  ทางด้านอุตสาหกรรม Smart Phone ก็เฉกเช่นเดียวกัน  มาดูดันซิว่า ในปี 2021 ที่จะมาถึง ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้จะไปกันอย่างไร ช่องทางขายออนไลน์ที่ขาดไม่ได้ ช่วงที่เกิดที่ COVID อย่างร้ายแรงเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้น ยอดการขายออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนนั้น เพิ่มมากขึ้นกว่า 200 …