5 โลว์คอสต์ขู่ หยุดบิน!! จี้คลังลดภาษีน้ำมัน

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผช.รมต.ประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) เปิดเผยว่า ตัวแทนผู้กลุ่มประกอบการสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสท์ แอร์ไลน์) จำนวน 5 สายการบิน ประกอบด้วย ไทยแอร์เอเชีย, ไทยอ้อนแอร์, นกแอร์, เวียตเจ็ต, และบางกอกแอร์เวย์เข้ายื่นหนังสือ เพื่อขอให้กระทรวงการคลังช่วยหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการทั้ง 5 รายที่ขณะนี้ประสบปัญหาด้านผลการดำเนินงาน เขากล่าวว่า สาเหตุการยื่นหนังสือครั้งนี้ คือ เนื่องจากผู้ประกอบการ ได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ใช้บริการลดลงจาก …