ไม่ชอบอ่าน แต่อยากได้ความรู้ “หนังสือเสียง” ช่วยคุณได้

หนังสือเสียงได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และผ่อนคลายผ่านการฟังสำหรับผู้คนยุคใหม่ที่งานยุ่งและมีเวลาว่างน้อย เชื่อหรือไม่ว่าหนังสือเสียงมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 และกำลังจะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการฟังระบบดิจิตอลที่ได้รับการพัฒนาและให้ประสบการณ์การใช้งานที่ทันสมัย เราลองดูว่าคนยุคใหม่ฟังหนังสือเสียงที่ไหนอย่างไร และมองอนาคตของหนังสือเสียงว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใด ประเภทของผู้ฟัง และสถานที่ในการฟัง ตามข้อมูลจาก Audio Publishers Association (APA) ในปี พ.ศ.2555 ที่รวบรวมโดยสำนักพิมพ์อิสระต่างๆ เผยว่า ผู้ฟังหนังสือเสียงส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีการศึกษาสูง โดยเฉลี่ยอายุประมาณ 44 ปี เป็นคนรักหนังสือและสามารถบริโภคเนื้อหาผ่านการถ่ายทอดได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือฟัง ในขณะที่หนังสือเสียงให้ผู้ใช้สามารถทำสิ่งอื่นควบคู่ไปได้ขณะฟัง และสามารถฟังได้ทุกที่ทุกเวลา …