A.I.

IT & Innovation

A.I. ของ Google สามารถตรวจมะเร็งเต้านมได้แม่นยำกว่าหมอผู้เชี่ยวชาญแล้ว

ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์บน The scientific journal Nature ระบุรายละเอียดว่า เมื่อใช้ A.I. ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม พบว่าผลของการตรวจเป็นเท็จน้อยลง A.I. เทคโนโลยีตรวจผ่าน แมมโมแกรม กับผู้หญิงมากกว่า 15,000 คนในสหรัฐฯ และมากกว่า 76,000 คนในสหราชอาณาจักร โดยตัวโปรแกรมนี้สามารถลด

Read More