โรงกษาปณ์สหรัฐฯ ส่งเหรียญเชิดชูดาราเอเชียนอเมริกัน “แอนนา เมย์ หว่อง”

โครงการ American Women Quarters เริ่มต้นเมื่อปีที่แล้ว โดยมีระยะเวลา 3 ปี ไปจนถึง ปี 2025 และเป็นการแสดงการยกย่องต่อสตรีจากหลากหลายชาติพันธุ์ ที่ทำงานด้านต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และการเมือง เป็นต้น โรงกษาปณ์สหรัฐฯเคยประกาศการผลิตเหรียญควอเตอร์ ภายใต้โครงการ American Women Quarters ไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม …