bitkub

Finance

Bitkub โชว์วิสัยทัศน์ใน งาน Huawei Connect 2022 ย้ำถึงความสำคัญของ Web3.0

บริษัท Bitkub Blockchain Technology ผู้นำด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน และผู้ดำเนินการ Bitkub Chain เครือข่ายบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมของไทย เป็นเพียงไม่กี่บริษัทในประเทศไทย ที่ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงาน Huawei Connect 2022 พร้อมขึ้นเวทีประกาศวิสัยทัศน์ของ Bitkub Chain และชูศักยภาพของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีบน Bitkub Chain

Read More