china

Business

รัฐบาลจีนลั่น!! ปรับสภาพแวดล้อมทำธุรกิจ พร้อมกำจัดจุดอ่อนกระตุ้นตลาด

จีนจะดำเนินการอย่างหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นในปีนี้ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้องในการทำธุรกิจด้วยการกำจัดจุดอ่อน ซึ่งจะทำให้ตลาดคึกคักขึ้นและยังช่วยกระตุ้นความสร้างสรรค์ในสังคม นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนระบุในรายงาน Government Work Report ว่า รัฐบาลจะดำเนินการเพื่อกระตุ้นตลาด และเพิ่มการทำกิจกรรมด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนลดต้นทุนการทำธุรกรรมของสถาบันต่างๆ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีจีนซึ่งมีนายกฯจีนเป็นประธานการประชุมในวันนี้ได้มีการระบุถึงการเพิ่มความพยายามในการรับกับประเด็นที่สร้างแรงกดดัน และปรับมาตรฐานให้ดีขึ้น เพื่อรับมือกับการแข่งขันในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นอกจากนี้ รัฐบาลจะเพิ่มประสิทธิภาพของคณะทำงานด้วยการปรับลดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆลง รวมทั้งลดขั้นตอนที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเข้าสู่ตลาด

Read More