แนวโน้ม App ปี 2021

แนวโน้มการเติบโตของ Application ที่ใช้กับสมาร์ทโฟนในปี 2021 นั้น ถือว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่สูงถึง 1.88 แสนล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกว่าจะไปในทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้น หลังจากผ่านพ้นวิกฤติ COVID มาในระดับหนึ่ง โดยทิศทางของการปรับเปลี่ยนธุรกิจด้านนี้ในปีต่อไปที่น่าสนใจคือ 1.ได้เวลาของ Beacon Technology Beacon คือเทคโนโลยีที่อาศัย Bluetooth ในการเชื่อมต่อสัญญาณ ในการตรวจสอบตำแหน่งของผู้ใช้ภายในบริเวณที่ต้องการ โดยจะทำงานควบคู่กันระหว่างตัวกระจายสัญญาณที่ติดอยู่ในจุดต่างๆ ของห้างสรรพสินค้า และมีโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ทของผู้ใช้เป็นตัวรับสัญญาณ โดยมีระยะทางในการส่งสัญญาณในแต่ละจุดได้ไกลถึง 10 …