iPad

IT & Innovation

คีย์บอร์ด iPad Pro รุ่นใหม่อาจมีแทร็กแพ็ด ใช้ได้เหมือน MacBook

จากการเปิดตัว iPadOS ทำให้ iPad สามารถทำงานได้ใกล้คำว่าคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น แต่นั่นก็ทำให้ไลน์สินค้าระหว่าง MacBook และ iPad อาจจะดูงง ๆ หน่อย ทั้งนี้มีรายงานจาก The Information เผยว่า Apple กำลังพัฒนาคีย์บอร์ดสำหรับ iPad Pro

Read More