Metaverse Jobs

Business

ส่องอาชีพ ใน Metaverse รู้ก่อน!! ทำได้ก่อน

คำว่า metaverse ได้กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น ภายหลังการประกาศ เมื่อเดือนตุลาคม 2564 โดยบริษัทโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook เพื่อรีแบรนด์เอกลักษณ์ของบริษัทแม่เป็นMeta (NASDAQ: FB ) โดยพื้นฐานแล้ว Meta กำลังพยายามสร้างจักรวาลดิจิทัลทางเลือก ซึ่งผู้ใช้สามารถโต้ตอบในสภาพแวดล้อมทางสังคมได้เช่นเดียวกับที่ทำบน Facebook ความพยายามของ Facebook ในการสร้าง

Read More