5 ข้อดี! ของเกม ที่คุณนึกไม่ถึง

หากพูดถึงเกมในสมัยก่อน ผู้ใหญ่หลายคน มองว่าเป็นเรื่องของเด็กเป็นสิ่งไร้สาระ และทำให้เยาวชนหมกมุ่น จนไม่เป็นอัน เรียนหนังสือ แต่ในปัจจุบันเกมกลายเป็น ธรกิจบันเทิงขนาดใหญ่ของโลก ที่ทำเงินได้ปีละหลายแสนล้าน งานเกมโชว์ ที่แต่ก่อนมีเพียงโดเกียวเกมโชว์ ก็กลายเป็นงานที่มีหลากหลายรายการหลายประเทศทั่วโลก และการแข่งขัน ในธุรกิจนี้ ก็รุนแรงขึ้นมาก ทั้งในด้านกราฟฟิกที่ทุกวันนั้นนี้ มีความสมจริงทั้งรูปแบบการเล่นและประเภทของเกมที่หลากหลายมากขึ้น ย้อนกลับมามองที่คนเล่นเกม ก็ขยายออกไปมาก แต่เกมนั้น มีอะไรที่เป็นจุดดี มากกว่าความบันเทิง หรือกิจจกรรมฆ่าเวลา สำหรับ 5 …