‘กลุ่มบีทีเอส’ คว้าประมูลอู่ตะเภา เสนอผลตอบแทนรัฐดีที่สุด คาดเซ็นสัญญาได้ มี.ค. 63

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ว่า การประชุมเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 ได้พิจารณารายละเอียดข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย ที่เข้าแข่งขันเพื่อร่วมลงทุนกับรัฐในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ผลปรากฎว่า กลุ่มกิจการร่วมค้าบีทีเอส เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนให้แก่ภาครัฐดีที่สุด ซึ่งต่อจากนี้คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะมีหนังสือแจ้งผลการประเมินข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 รายทราบ และเชิญกลุ่มกิจการร่วมค้าบีทีเอส จัดทำรายละเอียดร่างสัญญา และรายละเอียดด้านเทคนิค ทั้งนี้คาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จในเดือนมี.ค. 2563

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ดำเนินการสืบเนื่องจากที่เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและมีผลให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ รับข้อเสนอกล่องที่ 6 (ข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนธุรกิจ) และกล่องที่ 9 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด(กลุ่มซีพี) และพันธมิตร และคณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา นำมาสู่การพิจารณาข้อเสนอด้านราคาของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 รายในครั้งนี้

อย่างไรก็ตามการดำเนินการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่3 ของกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้งฯ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 เป็นเอกสารที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้จัดเก็บไว้ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2562 ซึ่งเป็นกำหนดวันยื่นซองเอกสารข้อเสนอของผู้ที่ยื่นข้อเสนอทุกรายทั้งนี้ ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอดังกล่าว เอกสารข้อเสนอทั้งหมดของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ถูกนำไปจัดเก็บไว้ที่ห้อง Navy Club ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและมีสารวัตรทหารเรือประจำการตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดมา ดังนั้น ข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นข้อเสนอที่มีการยื่นใหม่

สำหรับเอกชนที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อร่วมลงทุนกับรัฐในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกมี 3 ราย ประกอบด้วย

1. กลุ่มกิจการร่วมค้าบีทีเอส ประกอบด้วย บมจ.การบินกรุงเทพ, บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น

2.กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด(กลุ่มซีพี) และพันธมิตร มี บมจ.อิตาเลียนไทยฯบมจ.ช.การช่าง และ บจ.บี.กริม จอยต์เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์

3. กลุ่มแกรนด์คอซอร์เตี้ยมประกอบด้วย บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์พรอพเพอร์ตี้บมจ.เอเชีย เอวิชั่น และ บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น และ GMR Airport จากอินเดีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *