คนไทยรออีก 7 ปีกว่าจะได้ใช้รถไฟไฮสปีดอีอีซี

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินอีอีซี วงเงิน 2.2 แสนล้านบาทนั้น จะลงนามสัญญาแน่นอนในวันที่ 25 ต.ค. นี้ โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปีในการก่อสร้าง

หลังจากเจรจากับเอกชนได้ข้อสรุปว่าจะมีการขยายเวลาส่งมอบหนังสือให้เอกชนเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้าง (Notice to Proceed: NTP) ภายใน 2 ปีนับจากวันลงนามสัญญา จากเดิมที่ระบุไว้ 1 ปี ดังนั้นจึงทำให้ระยะเวลาก่อสร้างจนเปิดใช้บริการรวมเป็น 7 ปี พร้อมเงื่อนไขสามารถขยายสัญญาก่อสร้างออกไปอีกได้ หากติดปัญหาสุดวิสัยที่แก้ไขไม่ได้ โดยจะไม่มีการชดเชยเงินสดให้เอกชนแต่จะชดเชยเป็นระยะเวลาก่อสร้างแทน

นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นเรื่องการยกเลิกสัญญาโครงการนี้หลังจากลงนามนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะทั้งสองฝ่ายต่างตั้งใจดำเนินการ จะไม่มีการปล่อยภาระให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนเสียผลประโยชนํทำให้ต้องยกเลิกงานก่อสร้าง ส่วนเรื่องการเวนคืนที่ดินนั้นจะมีการเสนอพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน(พรฎ.)?เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ภายในเดือน พ.ย.-ธ. ค. นี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *