Business

ครม.ไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีส้ม 1.4 แสนล้าน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติให้ดำเนินการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม(ตะวันตก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ ระยะทาง 13.4 กม. รวม 11 สถานี โดยทั้งหมดจะเป็นสถานีใต้ดิน รูปแบบการลงทุนจะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือ PPP Net Cost มูลค่าโครงการ 142,789 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าจัดสรรกรรมสิทธิ์ีที่ดินโครงการในส่วนรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก 14,661 ล้านบาท ค่างานโยธาโครงการฯรถไฟฟ้าสีส้มตะวันตก 96,012 ล้านบาท ค่างานระบบรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้าบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษาทั้งโครงการ/ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯวงเงิน 32,116 ล้านบาท

โครงการนี้คาดการณ์จำนวนผู้โดยสาร ณ ปี 2569 อยู่ที่ประมาณ 4.39 แสนคนต่อวัน ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) อยู่ที่ 19.45% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน มี.ค.2559 และเปิดให้บริการได้ในปี 2569 ขณะที่สายสีส้มตะวันออกศูนย์วัฒนธรรม-สุวินทวงศ์ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้การในปี 2566

ทั้งนี้ ในการลงทุนแบบ PPP Net Cost นั้น ภาครัฐลงทุนในส่วนของค่าจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธาโครงการไปก่อนและภาครัฐจะจัดสรรวงเงินทยอยคืนให้กับเอกชนหลังการให้บริการเดินรถเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี และให้ภาคเอกชนลงทุนค่างานระบบไฟฟ้าขบวนรถไฟฟ้า บริหารการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษาโดยมีระยะเวลาในการเดินรถ 30 ปี นับจากปีที่เปิดให้บริการโครงการฯ และเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและรับความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าโดยสารและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยภาครัฐไม่มีภาระสนับสนุนทางการเงินแก่เอกชนในส่วนงานระบบรถไฟฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *