Business

“จักรกฤศฏิ์”ผงาดนั่งประธานบอร์ดการบินไทยคนใหม่

นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) จะเสนอ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายเเละหนี้สิน เข้ามานั่งเป็นประธานกรรมการบริษัท (บอร์ดการบินไทย) คนใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นโควต้าของกระทรวงการคลัง หลังจากนี้จะเสนอชื่อตามขั้นตอนให้ฝ่านนโยบายพิจารณาพร้อมไปกับการเสนอรายชื่อนี้ในการประชุมเพื่อขอมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตามแม้ว่าตอนนี้จะมีแค่ประธานบอร์ดรักษาการ แต่ยืนยันว่าการบินไทยสามารถขับเคลื่อนงานได้ ยังเสนอวาระต่างๆ พิจารณากันในที่ประชุมบอร์ดได้ตามปกติ วันนี้ทุกคนต้องคุยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อฝ่าวิกฤติที่การบินไทยเผชิญ

“ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขตอนนี้คือการเพิ่มรายได้ในทุกภาคส่วน เป็นเรื่องที่ต้องรีบทำ ต่อมาคือการลดรายจ่ายและการขายเครื่องบินเก่าที่ไม่ใช้แล้วเพื่อลดต้นทุนการซ่อมบำรุง” นายถาวรกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *