IT & Innovation

“ฉลาดปรับตัว” หรือ AQ ทักษะสำคัญในยุคแข่งขันกับเทคโนโลยี AI

IQ หรือความฉลาดทางปัญญา กับ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ นับเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญสองอย่างเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

แต่นักจิตวิทยาบอกว่า ในโลกปัจจุบันนี้ IQ อาจเป็นเพียงข้อกำหนดขั้นต่ำที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการศึกษาและได้งานทำ ส่วน EQ ก็จะช่วยเรื่องความสัมพันธ์และการทำความเข้าใจกับผู้อื่นสำหรับการใช้ชีวิตในสังคม

แต่คำถามที่สำคัญก็คือ ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งและเราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลานั้น นอกจาก IQ กับ EQ แล้ว อะไรที่จะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดได้โดยไม่ถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรหรือปัญญาประดิษฐ์

ตามรายงานของ BBC ผู้เชี่ยวชาญแนะว่าวิธีดีที่สุดที่จะรับมือกับ AI คือการพัฒนาด้าน AQ ซึ่งมาจากคำเต็มว่า Adaptability Quotient หรือความฉลาดและความสามารถในการปรับตัวนั่นเอง

คุณนาตาลี แฟรดโต้ ผู้บริหารคนหนึ่งของบริษัทการเงิน Goldman Sachs ที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ อธิบายว่า ความสามารถในการปรับตัวดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องความสามารถในการดูดซับหรือเรียนรู้ข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการปลดหรือโยนทิ้งองค์ความรู้เก่าซึ่งล้าสมัยแล้วออกไป ความสามารถในการเลือกเฟ้นข้อมูลหรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ สำคัญและตรงประเด็น และความสามารถในการเอาชนะปัญหาท้าทายและปรับตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

รวมทั้งความกระตือรือล้นสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น และความพร้อมที่จะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งย่อมรวมถึงความคล่องตัว ความยืดหยุ่น และความกล้าที่จะตั้งคำถามได้ถูกต้องและถามคำถามที่สำคัญ ตลอดจนถึงความสามารถในการฟื้นตัวเมื่อทำพลาดหรือต้องล้มลงด้วย

ผู้เชี่ยวชาญบางคน เช่น คุณเดฟ คอปลิน CEO ของบริษัท Envisioners ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีในอังกฤษ เตือนว่า เนื่องจากในขณะนี้ AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถทำเรื่องการจัดระบบระเบียบข้อมูลและสิ่งที่เป็นแบบแผนแน่นอนได้ดีกว่ามนุษย์ ดังนั้นโอกาสที่มนุษย์จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวจึงมีอยู่สูงมาก

ด้วยเหตุนี้ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ความคิดสร้างสรรค์ การเลิกยึดติดกับสิ่งเก่า และความสามารถปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์รวมทั้งปัญหาความต้องการใหม่ ๆ จึงนับเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับความอยู่รอดของเราในโลกยุคนี้

IQ หรือความฉลาดทางปัญญา อาจจะช่วยให้เราจบการศึกษา ได้ทุน ได้งานดี ๆ ทำ ส่วน EQ ก็เป็นความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งจะช่วยให้เราสำเร็จและมีความสุขได้ในสังคม แต่ AQ หรือความสามารถในการปรับตัวนั้น จะช่วยเป็นหลักประกันว่าเราจะอยู่รอดหรือไม่ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง

ตราบเท่าที่เรามีจิตใจเปิดรับการเรียนรู้ กล้าตั้งคำถามได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งรู้ว่าจะหาคำตอบสำหรับคำถามนั้นจากที่ไหนหรืออย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *