Trevel

ชมผีเสื้อสวย ที่บ้านแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน

แคมป์บ้านกร่าง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หนึ่งในจุดชมผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ของเมืองไทย โป่งผีเสื้อ บ้านกร่าง ถือเป็นจุดชมผีเสื้อของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่สามารถพบเห็นฝูงผีเสื้อที่บินไปมานับพันตัวได้ ที่นี่ถือเป็นจุดศูนย์รวมของผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ กว่า 200 ชนิดที่พบ ในช่วงฤดูร้อน ตามโป่งต่างๆที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 4(บ้านกร่าง)โดยเราสามารถชมความสวยงามของผีเสื้อที่กำลังและเกาะกินโป่งกินน้ำหวานอยู่แถวบริเวณลำธารเมื่ออากาศร้อนจัด และแหล่งน้ำเริ่มแห้งเหือด บรรดาเหล่าผีเสื้อนานาชนิด จะพากันมาหา กินเกลือตาม ดินโป่งหรือแหล่งน้ำแฉะๆ มากมาย

นอกจากนี้ บริเวณใกล้ๆกันยังพบนกและพืชพันธุ์สัตว์ป่าอีกหลากหลายนานาชนิดอีกด้วย ช่วงที่ดีที่สุดในการดูผีเสื้อ จะเป็นช่วงกลางเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี ดูผีเสื้อ บริเวณกิโลเมตรที่ 10 – บ้านกร่าง – กิโลเมตรที่ 17 เวลา 08.00 – 14.00 น.ช่วงเวลาที่ดีที่สุด ช่วงเช้าแสงแดดอ่อนราว 08.00 – 10.00 น.

อุทยานฯแก่งกระจาน จุดที่น่าสนใจสำหรับการดูผีเสื้ออยู่บนเส้นทางสายวังวน-พะเนินทุ่ง โดยเริ่มตั้งแต่กิโลเมตร ที่ 10 เป็นต้นไป จะพบผีเสื้อตามสองข้างทาง บริเวณแอ่งน้ำมีผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก ผีเสื้อสะพายฟ้า ผีเสื้อวาวสีต่างฤดู ตามพุ่มไม้มีผีเสื้อกะลาสีธรรมดา ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้า ผีเสื้อช่างร่อน ตามกองมูลสัตว์มีผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา ผีเสื้อตาลหนามใหญ่ ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ. 4 (บ้านกร่าง) บริเวณด้านหลังแคมป์บ้านกร่างเป็นลำธารที่มีผีเสื้อให้ชมนานาชนิด อาจพบผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียวซึ่งเป็นผีเสื้อหายากชนิดหนึ่ง โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดูผีเสื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 14.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *