IT & Innovation

ซัสเทนเทค เปิดตัวตู้หยอดรับทรัพย์ “CircularOne”นวัตกรรมรับคืนขวด

SUSTAINTECH สตาร์ทอัปผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดตัวเครื่อง “CircularOne” หรือ ตู้หยอดรับทรัพย์ รับคืนบรรจุภัณฑ์เครื่องแรกในไทย ที่สามารถรองรับขวดประเภทต่าง ๆ และจัดเก็บในสภาพสมบูรณ์เพื่อนำไปรียูสและรีไซเคิลแบบอัตโนมัติ หรือ Reverse Vending Machine พร้อมจับมือบริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด นำเทคโนโลยีคลาวด์ และ AI มาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ และคัดแยกประเภทบรรจุภัณฑ์ทั้งขวดพลาสติกใส กระป๋องอะลูมิเนียม รวมถึงขวดแก้วเพื่อให้การทำงานของนวัตกรรมดังกล่าวมีความแม่นยำ สามารถนำไปรีไซเคิล หรือ รียูส ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการคืนกำไรให้กับผู้ที่ร่วมนำบรรจุภัณฑ์มาคืนในรูปแบบต่าง ๆ เพียงแค่หยอดขวด / บรรจุภัณฑ์ในตู้ จะสามารถเลือกรับเป็นเงิน หรือรับคะแนนสะสมเพื่อไปแลกรับส่วนลดจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการผ่านการแสกนคิวอาร์โค้ดง่าย ๆ โดย CircularOne หรือตู้หยอดรับทรัพย์ มีแผนติดตั้งในหลากหลายพื้นที่ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ แหล่งที่พักอาศัย สถานศึกษา โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯนอกจากนี้ ผู้ที่สนใจนำเครื่อง CircularOne หรือตู้หยอดรับทรัพย์ไปติดตั้งในพื้นที่ของท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@sustaintech.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *