Business

ธปท.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชักขวนโอนเงินร่วมลงทุน

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ชี้แจงกรณีกองบังคับการปราบปรามดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดกรณีหลอกลวงประชาชนให้นำเงินมาลงทุน 1,000 บาท เพื่อได้ผลตอบแทน 1,000,000 บาท โดยอ้างว่าผลตอบแทนจะได้มาจากการโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทย ซึ่งได้มีการแอบอ้างชื่อ ธปท. และโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อให้ประชาชนหลงผิดโดยการจัดทำเอกสารปลอมอ้างว่าเป็นประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง “การปล่อยระบบเงินภายในประเทศพุทธศักราช 2562 เงินสำรองระหว่างประเทศ 23 ล้านล้านบาท” ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2562 และมีการใช้ตราสัญลักษณ์องค์กรของ ธปท. ที่หัวกระดาษดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ธปท. ได้มีการแจ้งความแล้ว เนื่องจากการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวเป็นกรณีเดียวกับที่ ธปท. ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว ซึ่งทางกองบังคับการปราบปรามจะดำเนินการขยายผลเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

นอกจากการแอบอ้างชื่อ ธปท. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในลักษณะข้างต้นแล้ว ธปท. ขอเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อหากได้รับการติดต่อโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ธปท. ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ ไลน์ อีเมล และแจ้งว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่สถาบันการเงินและให้ทำการโอนเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ประชาชน

หากมีเหตุการณ์ดังกล่าว ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการหลอกลวงประชาชน และอาจมีการหลอกลวงโดยแอบอ้างบุคคลผู้มีตำแหน่งขององค์กรต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *