Business

‘ธีระชัย’แฉ ไฮสปีดอีอีซี ส่อยกสมบัติชาติให้เจ้าสัวถึง 100 ปี

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินอีอีซี นั้นเป็นการโกหกประชาชนเพื่อนำเงินลงทุนมหาศาลไปยกผลประโยชน์ให้เอกชน ขณะที่การพัฒนาที่เหมาะสมคือรถไฟทางคู่ซึ่งมีต้นทุนถูกกว่าถึง 3 เท่า หรือเพียง 50,000 ล้านบาท อีกทั้งยังโกหกปิดบังเรื่องการเปิดช่องให้เอกชนเข้ามาเทคโอเวอร์สมบัติชาติคือพื้นที่มักกะสัน ซึ่งนายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงว่าเป็นการให้เช่าพื้นที่ 50 ปี แต่บอกไม่หมดว่าเอกชนสามารถบังคับขยายสัญญาเช่าออกไปอีก 49 ปี รวมเป็น 99 ปี นอกจากนี้โครงการดังกล่าวระบุว่าเป็นการเปิดกว้างแบบ International Bidding แต่กลับพบผู้ยื่นประมูลเพียง 2 ราย เท่านั้น

ดังนั้นจึงมองว่าเป็นการประเคนที่ดินให้กับผู้ชนะ เพราะผู้ประเมินคือนิด้า และศศินทร์ ซึ่งไม่ถูกขึ้นทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)จึงไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ อีกทั้งยังมีความไม่ชอบมาพากลในการประเมินราคาที่ดิน ด้วยราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงไปมาก ทำให้มูลค่าที่ดิน เหลือเพียงตารางวาละ 2-3 แสนบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าที่แท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *