Trevel

มอหินขาว สโตนเฮนจ์เมืองไทย

เป็นเรื่องประหลาดที่กลุ่มก้อนหินจะสามารถทำให้เรารู้สึกสงบและเบิกบานใจได้ราวกับว่ามันมีความงามในตัวของมันเอง แล้วความรู้สึกเหล่านั้นก็ส่งผ่านเข้าไปในตัวของผม โดยที่ธรรมชาติเองไม่ได้ทำอะไรมากมาย นอกเสียจากการเป็นธรรมชาติ

เสาหินทรายสีขาวขนาดใหญ่กว้างราวยี่สิบสองคนโอบ เรียงรายโดดเด่นอยู่บนลานกว้างกลางป่าโปร่ง ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวขจีอันงดงาม พวกมันถูกเรียกว่า “มอหินขาว” และความเด่นชัดท่ามกลางธรรมชาติที่แตกต่างกันก็ประจักษ์ต่อสายตาพวกเรา

ต้นกำเนิดของหินทรายขาวเหล่านี้ มาจากการสะสมกันของตะกอนทรายแป้งและดินเหนียวจากกระบวนการธรรมชาติ เมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในยุคเทอร์เชียรีเมื่อ 65 ล้านปีก่อน จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ทั้งกัดเซาะจากฝน ทางน้ำไหล การปะทะกับลม การแตกหักพุพังตามกาลเวลา จนกระทั่งกลายเป็นมอหินขาวอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบัน

มีการสันนิษฐานว่าพวกมันมีอายุมากกว่า 175 ล้านปี ช่างน่าสนใจทีเดียว ที่ความงามของมัน ถูกสร้างมาด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนผ่านมาอย่างยาวนาน มอหินขาว ตั้งอยู่ที่ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ใครที่ยังไม่มีที่เที่ยว หนาวนี้ มอหินขาวเป็นอีกจุดเช็คอิน ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *