Business

“มาเลเซีย” เสี่ยงหนี้ท่วม หากถกรถไฟฟ้าเหลว

รัฐบาลมาเลเซียจะต้องเผชิญภาระหนี้สินถึง 130,000 ล้านริงกิตในระยะยาว หากดำเนินโครงการ East Coast Rail Link (ECRL) ตามเงื่อนไขที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ตุน ดร . มหาเธร์  โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรี ระบุว่า หากมาเลเซียจะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป อาจต้องกู้เงินจำนวน 60,000 ล้านริงกิต และยังต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 30 ปีโดยมียอดหนี้สิน 100,000 ล้านริงกิต หรืออาจจะสูงถึง 130,000 ล้านริงกิต มาเลเซียจึงยังไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวในเวลานี้ และรัฐบาลอาจต้องเลื่อนการดำเนินโครงการบางส่วนออกไปเพื่อปรับต้นทุนให้เหมาะสม เช่น การก่อสร้างรางคู่ เนื่องจากการคาดการณ์ในเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าการขนส่ง ตู้สินค้าและผู้โดยสารจะยังไม่มีมาก จึงสามารถเลื่อนการก่อสร้างครึ่งหนึ่งออกไปก่อนหรือดำเนินการบางส่วนในภายหลัง

ก่อนหน้านี้ ตุน ดร. มหาเธร์ กล่าวว่า จะดำเนินการโครงการ ECRL ต่อไปในขนาดที่เหมาะสม หลังจากการเจรจากับจีนเรียบร้อยแล้วซึ่งการเจรจาดังกล่าวอาจจะใช้เวลานาน ทั้งนี้รัฐบาลได้แต่งตั้ง Tun Daim Zainuddin เป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีในการเจรจากับจีนเพื่อหาทางออกที่เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย หากการเจรจาประสบความสำเร็จ รัฐบาลมั่นใจว่าโครงการสร้างรถไฟฟ้า ECRL จะดำเนินต่อไปได้โดยมีขนาดโครงการที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและช่วยประเทศมาเลเซียให้พ้นจากภาระหนี้จำนวนมหาศาล

นอกจากนี้ ตุน ดร. มหาเธร์ ยังกล่าวว่า โครงการดังกล่าวถูกระงับไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้มีการทบทวน แม้ว่าโครงการดังกล่าวมีผลประโยชน์หลายประการ อาทิ เป็นการพัฒนาชายฝั่งตะวันออก ช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ต่อ GDP ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง สินค้าที่สามารถดึงดูดนักลงทุน อย่างไรก็ดี ECRL มีการเร่งดำเนินการโดยไม่ผ่านขั้นตอนปกติโดยพบว่ารัฐบาล ก่อนหน้าไม่ได้เปิดการประมูลงาน แต่ได้ทำสัญญากับบริษัทโดยอ้างว่าเป็นการจัดการแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G-to-G) นอกจากนี้ ยังมีข้อผูกพันทั้งสัญญา EPCC (วิศวกรรม การจัดซื้อ การก่อสร้าง และการว่าจ้าง) และ เงินกู้ยืมจากประเทศจีนที่ส่งผลให้มาเลเซียต้องเผชิญกับหนี้จำนวนมากหากมีการดำเนินโครงการต่อ แต่มาเลเซีย ก็จะต้องเผชิญกับข้อผูกมัดทางการเงินเช่นเดียวกันหากโครงการถูกยกเลิก

ที่มา: New Straits Time, 21 มีนาคม 2562, ditp.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *