Business

สทบ.ขีดเส้นตายฟื้นฟู 7 พันกองทุนหนี้เสีย เคลียร์ใน 1เดือน

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) กล่าวถึงแนวนโยบายในการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในโอกาสที่เข้ามาเป็นผู้อำนวยการ สทบ.คนใหม่ว่า แนวทางที่ต้องเร่งดำเนินการคือการเชื่อมโยงให้สมาชิกกองทุนฯ ประมาณ 13 ล้านคน ที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อ ให้มีความใกล้ชิดเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นตลาดเดียวกันมากขึ้น ผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะเป็นการสร้างตลาดขนาดใหญ่เศรษฐกิจฐานรากได้พึ่งพากันได้ โดยไม่ต้องพึ่งพิงเศรษฐกิจภายนอก หรือรอการช่วยเหลือจากรัฐบาล

“สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านฯ 13 ล้านคนมีทั้งที่เป็นผู้ผลิตและผู้ซื้อ เราจะทำให้เกิดการซื้อขายระหว่างกองทุนหมู่บ้านฯ มาขึ้น เช่น นำสมาชิกผู้ผลิตข้าวมาพบกับผู้ซื้อ สมาชิกผู้ปลูกมังคุดลำไย หากสามารถขายให้เครือข่ายได้จะสามารถเพิ่มยอดขายได้อีกมาก” นายรักษ์พงษ์ กล่าว

ผู้อำนวยการ สทบ. กล่าวว่า อีกโครงการที่จะเร่งให้เกิดเร็วที่สุด คือ โครงการสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ที่ปัจจุบันมีอยู่ 79,595 กองทุน เดินทางไปศึกษาดูงานในหมู่บ้านที่เป็นต้นแบบการพัฒนาทั้งด้านการท่องเที่ยว และวิสาหกิจกิจ โดยธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบใหม่

โดยโครงการนี้ จะเป็นการเติมความรู้ให้กับสมาชิก สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความต้องการจะพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้สำเร็จเหมือนพื้นที่ต้นแบบ และที่สำคัญคือจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวในท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อชดเชยภาคการท่องเที่ยวที่หายไปจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-2019 ซึ่งทางการได้ประเมินแล้วว่านักท่องเที่ยวจะลดลง 10%

นอกจากนี้ จะเร่งฟื้นฟูกองทุนฯ ที่มีปัญหาประมาณ 7,000 กองทุน ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้รับการแก้ไข จนขาดโอกาสรับเงินสนับสนนุนหลายโครงการที่รัฐบาลจัดสรรเงินลงไปให้ โดยคาดว่าใช้เวลา 1 เดือนก็น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะการแก้ไขทำได้หลายทาง เช่นกรณีของกองทุนที่เป็นหนี้เสียก็อาจจะให้บริษัทบริหารสินทรัพย์มาซื้อหนี้เสียออกไปบริหาร ให้กองทุนกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติและเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของรัฐบาลได้

“ทั้ง 3 เรื่อง คือ การสร้างตลาดระหว่างสมาชิกกองทุนฯ การเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน และ การเร่งฟื้นฟูกองทุนฯ ที่มีปัญหา จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด โดยจะให้นโยบายผู้บริหาร สบท. และเครือข่ายทันทีในการประชุมให้นโยบายในเดือนนี้” นายรักษ์พงษ์ กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *