“สมคิด” ยกทีมเศรษฐกิจบุกชักจูงนักลงทุนญี่ปุ่น

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 บีโอไอ ได้จัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมคณะไปด้วย

ในการเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งนี้ นายสมคิด จะได้เข้าพบเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น และประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือเจโทร ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนระหว่างสองประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเกษตรสมัยใหม่ รวมถึงเข้าพบผู้แทนจากธนาคารโนรินจูคิน (The Norinchukin Bank) ซึ่งเป็นธนาคารด้านการเกษตรของญี่ปุ่น เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีความพร้อม?นอกจากคณะจะเข้าพบหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยังมีกิจกรรมนัดหารือรายบริษัทกับผู้ประกอบการชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อชักจูงให้เข้ามาลงทุนรวมถึงขยายการลงทุนในประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วัสดุขั้นสูง (Advanced Material) และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการเกษตรที่ญี่ปุ่นมีความก้าวหน้า เพื่อชักชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและมีส่วนในการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรของไทย

สำหรับอุตสาหกรรมในสาขาอื่นๆ คณะชักจูงการลงทุนมีเป้าหมายจะชักชวนให้เข้ามาลงทุนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน ซึ่งเป็นมาตรการที่ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่โครงการที่เร่งให้เกิดการลงทุนจริงภายในปี 2563 – 2564?ปี 2562 นักลงทุนญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 227 โครงการ โดยมีมูลค่าการลงทุน 73,102 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8 ทั้งนี้ ในด้านจำนวนโครงการ จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44 ของโครงการลงทุนทั้งหมดจากญี่ปุ่น หรือจำนวน 100 โครงการ ส่วนในด้านของมูลค่า จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42 ของโครงการลงทุนทั้งหมดจากญี่ปุ่น หรือ 30,421 ล้านบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *