Business

สวนดุสิตโพลล์ชี้พิษฌสรษฐกิจ ประชาชนลดกิน-เที่ยว

“สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น ประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ การกินอยู่ของประชาชน ณ วันนี้ โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 1,174 คน ระหว่างวันที่ 19-23 พ.ย.
เมื่อถามถึง วิธีการประหยัดที่เป็นรูปธรรม อันดับ 1 ตอบว่า ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง งานเลี้ยงสังสรรค์ ของฟุ่มเฟือย ร้อยละ 69.38
อันดับ 2 ไม่ออกนอกบ้าน อยู่บ้านมากขึ้น ทำอาหารทานเองที่บ้าน ร้อยละ 40.74อันดับ 3 วางแผนการเงิน แบ่งเงินเป็นส่วนๆ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ร้อยละ 22.85
อันดับ 4 ซื้อสินค้าเฉพาะในช่วงที่ลดราคา จัดโปรโมชั่น ร้อยละ 21.23 อันดับ 5 ทำงานพิเศษ หารายได้เสริม เก็บออมเงิน ร้อยละ 19.60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *