IT & Innovation

หลุดราคา Samsung Galaxy S20 ทั้ง 3 รุ่น จากยุโรป เริ่มต้นที่ 30,800 บาท

หลังจากที่มีข้อมูลราคาของ Samsung Galaxy S20 ทั้ง 3 รุ่น หลุดออกมแล้วนั้น ล่าสุดก็ได้มีราคาของทางฝั่งยุโรปหลุดออกมาด้วยเช่นกัน ดังนี้

Samsung Galaxy S20 (8 GB/128 GB) : 899 ยูโร (ประมาณ30,800 บาท)
Samsung Galaxy S20 5G (12 GB /128 GB) : 999 ยูโร (ประมาณ 34,200 บาท)
Samsung Galaxy S20+ (8 GB/128 GB) : 999 ยูโร (ประาณ 34,200 บาท)
Samsung Galaxy S20+ 5G (12 GB/128 GB) : 1,099 ยูโร (ประมาณ 37,700 บาท)
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (12 GB/128 GB) : 1,349 ยูโร (ประมาณ 46,300 บาท)
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (16 GB/512 GB) : 1,549 ยูโร (ประมาณ 53,100 บาท)

อย่างไรก็ดี นี่ยังมิใช่ราคาอย่างเป็นทางการจากทาง Samsung จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อ Samsung Galaxy S20 ทั้ง 3 รุ่น ได้รับการเปิดตัวในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 นี้แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *