เด็กเล็กเสี่ยงอ้วน หากกินโปรตีนมากเกินไป

พญ.กิติมา ยุทธวงศ์ กุมารแพทย์ และผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก บอกว่า เด็กเล็ก ที่ได้รับโปรตีนมากเกินไปจะเสี่ยงต่อภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน และเสี่ยงเป็นโรคในกลุ่ม NCDs ในวัยผู้ใหญ่ ส่วนเรื่อง ความสูง แม้ว่าโปรตีนจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อเพื่อการเจริญเติบโต แต่ความสูงคือการเติบโตของกระดูก ซึ่งโภชนาการสำคัญที่ส่งเสริมการเติบโตแข็งแรงของกระดูกคือแคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินดี

แหล่งโปรตีนคุณภาพดีสำหรับเด็กเล็ก นอกจากเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ก็ยังมีนมและผลิตภัณฑ์นมรวมอยู่ด้วย การกินนมวันละ 2-3 แก้วหรือกล่องจะช่วยเติมเต็มโภชนาการที่เด็กได้รับไม่ครบถ้วนเพียงพอจากอาหารมื้อหลัก
นมสำหรับเด็กเล็กมี 2 ประเภท ได้แก่ นมวัว และนมดัดแปลงที่เติมสารอาหารซึ่งมีทั้งแบบผงและแบบยูเอชที โดยทั่วไป นมวัวมีโปรตีนสูงกว่านมเสริมสารอาหารสำหรับเด็กเล็กวัย 1-3 ขวบเกือบเท่าตัว

ดังนั้น หากอยากให้เด็ก ๆ ในการดูแลเติบโตอย่างมีสุขภาพดีก็ควรจัดโภชนาการให้เพียงพอและสมดุล ซึ่งคำแนะนำหลักการจัดอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญบอกไว้ว่า เด็กเล็กควรกินไข่วันละฟองและดื่มนมทุกวัน กินปลา หมู ไก่ สลับกันไป หรือกินเต้าหู้ทดแทนเนื้อสัตว์ในบางมื้อ และควรได้กินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงด้วย เช่น ตับ เลือด ไข่แดง รวมทั้งผักใบเขียวเข้ม สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อป้องกันภาวะซีดจากโลหิตจาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *