เที่ยววัดพระธาตุหนองบัว ชมพระธาตุงามวิจิตร

หากใครมีโอกาสได้แวะเวียนไปเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีกันในช่วงนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆ แห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีมาแนะนำให้รู้จักกันครับ โดยเราจะพาทุกคนไปกันที่วัดพระธาตุหนองบัว ศาสนสถานที่ชาวเมืองอุบลให้การเคารพนับถือมาอย่างช้านาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498

ไฮไลท์ของวัดพระธาตุหนองบัวนี้ก็คือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เจดีย์องค์ใหญ่ที่จำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดีย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 มีความสูงจากพื้นดินกว่า 56 เมตร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา เป็นศิลปะที่ดูวิจิตรงดงามและสวยงามอลังการเป็นอย่างมาก เป็นบุญตาสำหรับคนที่ได้มาเห็นจริงๆ
บริเวณฐานเจดีย์มีประตูทางเข้าสู่ใจกลางเจดีย์ทั้ง 4 ด้าน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอุบลเอาไว้ให้ศาสนิกชนได้เข้าไปสักการะกราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *