Business

เศรษฐกิจกัมพูชา : “สีหนุวิลล์” วันนี้

“สีหนุวิลล์” เป็นจังหวัดติดทะเลอยู่ทางตอนใต้ของกัมพูชา ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนับเป็นอันดับที่ 3 รองจากพนมเปญและเสียมราฐ เนื่องจากสีหนุวิลล์ถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญของกัมพูชา มีท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญหลายแห่งทั้งของรัฐและเอกชน มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 100 แห่ง เข้ามาตั้งฐานการผลิต เพื่อส่งออกที่เมืองนี้ ปัจจุบันสีหนุวิลล์ยังถูกจัดเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของโครงการ One Belt One Road (OBOR) ของนายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ส่งผลให้มีการลงทุนจากจีนทยอยหลั่งไหลเข้ามาในสีหนุวิลล์จำนวนมหาศาล

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สีหนุวิลล์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการเข้ามาลงทุนก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการไม่ว่าจะเป็นคอนโด โรงแรม และคาสิโน รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น โรงผลิตไฟฟ้า และโครงการก่อสร้างถนนไฮเวย์ 4 เลน จากสีหนุวิลล์ไปพนมเปญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของจีน รวมแล้วกว่า 70 โครงการ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่าหลายพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ทุกวันนี้หากเข้าไปในตัวเมืองมองไปตามถนนหนทางจะพบร้านค้าและร้านอาหารมีป้ายติดเป็นภาษาจีนทั่วเมือง ในขณะที่โครงการที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท หรืออาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่มีเจ้าของเดิมเป็นชาวตะวันตกหรือคนท้องถิ่นเอง ก็ถูกนักลงทุนชาวจีนยื่นข้อเสนอซื้อจนเหลือเจ้าของธุรกิจที่เป็นคนท้องถิ่น และชาวต่างชาติอื่นๆ น้อยลง ส่งผลให้ปัจจุบันราคาค่าเช่าบ้านและอาคารต่างๆ ในเมืองนี้เพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่าตัว

photo: Gotomanager 360

ความเจริญของสีหนุวิลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากเงินลงทุนมหาศาลของจีน ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนเพิ่มมากขึ้น เจ้าของที่ดิน เจ้าของอาคารรวยขึ้น เพราะการขึ้นค่าเช่า และปล่อยเช่าให้กับชาวจีนที่เสนอราคาค่าเช่าที่มากกว่า ในขณะที่คนจนต้องดิ้นรนหาที่อยู่ใหม่หรือต้องอพยพย้ายไปอยู่ที่อื่น เนื่องจากไม่สามารถจะจ่ายค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นได้ การพัฒนาเมืองดูเหมือนว่าจะทำให้เศรษฐกิจของสีหนุวิลล์เจริญขึ้นมาก คนในพื้นที่น่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความเจริญที่เข้ามาก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นจำนวนหนึ่งเท่านั้น โครงการก่อสร้างหลายสิบโครงการที่เป็นของจีน ส่วนใหญ่ใช้แรงงานส่งตรงมาจากจีน วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเกือบทั้งหมดมาจากจีน แม้แต่นักท่องเที่ยวจากจีนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะพักโรงแรมของจีน กินอาหารที่ภัตตาคารจีน โดยที่คนท้องถิ่นได้ประโยชน์จากเม็ดเงินเหล่านี้น้อยมาก แต่ค่าครองชีพของทั้งเมืองกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างสวนทาง ซึ่งหากรัฐบาลไม่เข้ามาดูแล อาจส่งผลกระทบต่อคนท้องถิ่นอย่างมากในอนาคตแน่นอน

อย่างไรก็ตาม การลงทุนของจีนในกัมพูชา ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันต่อไป…

บทความ : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *