แนวโน้ม App ปี 2021

แนวโน้มการเติบโตของ Application ที่ใช้กับสมาร์ทโฟนในปี 2021 นั้น ถือว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่สูงถึง 1.88 แสนล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกว่าจะไปในทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้น หลังจากผ่านพ้นวิกฤติ COVID มาในระดับหนึ่ง โดยทิศทางของการปรับเปลี่ยนธุรกิจด้านนี้ในปีต่อไปที่น่าสนใจคือ

1.ได้เวลาของ Beacon Technology Beacon คือเทคโนโลยีที่อาศัย Bluetooth ในการเชื่อมต่อสัญญาณ ในการตรวจสอบตำแหน่งของผู้ใช้ภายในบริเวณที่ต้องการ โดยจะทำงานควบคู่กันระหว่างตัวกระจายสัญญาณที่ติดอยู่ในจุดต่างๆ ของห้างสรรพสินค้า และมีโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ทของผู้ใช้เป็นตัวรับสัญญาณ โดยมีระยะทางในการส่งสัญญาณในแต่ละจุดได้ไกลถึง 10 เมตร เครือข่ายงานบริการที่ต้องใช้ความเร็วในการประมวลผล รวมถึงความสะดวกในการให้บริการด้วยแล้ว การนำเอาเทคโนโลยีทางด้าน Beacon ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงอย่างมาก ซี่งจะต้องมี Application ที่ดีอย่างมากมารองรับในเรื่องนี้

2. Edge Computing จะขึ้นมาเป็นพระเอก เมื่อพูดถึง Edge Computing แล้วจะหมายถึง การประมวลผลข้อมูลให้แสดงผลเร็วใกล้เคียงกับความเร็วของเครือข่ายมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อรองรับการถึงของ IOT หรือ Internet of Thing และ 5 G นั่นเอง ซึ่งจะต้องมีความเร็วอย่างยิ่งนั่นเอง เพื่อมารองรับการมาถึงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วเช่นนี้

In a Computer Science Class Boy Wearing Virtual Reality Headset Works in Interactive 3D Environment. Mechanical Modeling Project of Connecting Gears with Augmented Reality Software.

3. เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ที่เกมเมอร์ หรือผู้สนใจเทคโนโลยีเสมือนจริง ชอบอย่างมากนั้น ต่อไป App ที่ใช้กับ AR เหล่านี้ จะก้าวข้ามความเป็น Gaming ไปเสียอีก ในยุคต่อไป การใช้ AR จะไม่หยุดนิ่งอยู่เพียงแต่การใช้ Gaming มาใช้เสมือนจริงเท่านั้น แต่จะไปอีกระดับหนึ่งทีสร้าง Reality .ให้กับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแนวนี้ ได้สุขสันต์บันเทิงมากยิ่งขึ้นอีก

4. Mobile Game Libraries หรือห้องสมุดเกมส์เคลื่อนที่ ที่สามารถเคลื่อนไหวเพื่อไปรองรับกับเกมเมอร์ทั้งหลาย จะเป็นเทรนด์สำคัญในยุคต่อไป ที่จะมาทดแทน แหล่งรวมเกมส์แบบ Stand Alone ที่อยู่กับที่ ซึ่งเป็นเทรนด์ที่เกิดมาก่อนหน้า และล้าสมัยไปเสียแล้วในยุคนี้

5.ความเป็น “ชีวิตจริง” อย่างแท้จริง คือ เทรนด์สำคัญของ App เพื่อวงการเกมส์ หรือ App ที่ใช้กับชีวิตประจำวันของยุคต่อไป จนบางครั้งอาจแยกไม่ออกเลยว่า อันไหนคือ การใช้ชีวิตจริง หรือการใช้ App เพื่อวงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *