Business

แบงก์กสิกรห่วงเศรษฐกิจไทยโตน้อยมาก

ธนาคารกสิกรไทย ห่วงสัญญาณเศรษฐกิจไทย เข้าใกล้ภาวะถดถอย หลังไตรมาส 3 โตแค่ 0.1% ประกอบกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรับตัวเลขไส้ในของไตรมาส 2 ใหม่ โดยปรับลดลง 0.2% เพื่อทำให้เลขของไตรมาส 3 ยังพอขยายตัวได้ ประเมินเสี่ยงสูง เริ่มปริ่มน้ำ เข้าใกล้ภาวะถดถอย #เรื่องเล่าเช้านี้ ขณะที่ สภาหอการค้าไทย มั่นใจปีหน้า เศรษฐกิจเริ่มฟื้น คนมีเงินแต่ไม่กล้าจับจ่าย หนุนรัฐบาลออกมาตรการ กระตุ้นต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *