auto car

แฟน BMW เฮ!! เลิกเก็บค่าธรรมเนียม Apple CarPlay

หลายปีที่ผ่านมา BMW ได้เก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการใช้งาน Apple CarPlay ที่ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ครั้งเดียวตลอดชีพที่ 300 USD (9,108 บาท) จนมาถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา BMW ได้เสนอให้ผู้ที่ใช้รถรุ่นปี 2019 ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในปีแรกแต่ค่อยไปจ่ายค่าธรรมเนียม Apple CarPlay เป็นรายปีที่ 80 USD (2,430 บาท) ตั้งแต่ปีถัดไป เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้นถอยรถไม่ให้มากจนเกินไป แต่ถ้าคิดดีๆ หากใช้รถหลายปีจ่ายแรกเข้าครั้งเดียวจะถูกกว่าจ่ายเป็นรายปีและคนที่มีเงินซื้อ BMW ไม่น่าจะมีปัญหากับเงินแค่ 300 USD

ล่าสุดตอนนี้ BMW ประกาศไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้งาน Apple CarPlay ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษอีกต่อไป สำหรับผู้ที่ใช้ BMW รุ่นปี 2019 หรือ 2020 และผู้ที่เป็นสมาชิก BMW-Apple CarPlay ในปัจจุบัน

BMW ให้เหตุผลในการหยุดเก็บค่าธรรมเนียมว่า “ต้องการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอและการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า”

Apple เปิดเผยว่าไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม Apple CarPlay กับผู้ผลิตรถยนต์ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อ Apple CarPlay เข้ากับระบบสาระบันเทิง (Infotainment) ในรถยนต์

แต่ถ้าดูที่ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นำต้นทุนมาคิดเป็นค่าธรรมเนียม CarPlay กับลูกค้า และสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณ BMW ที่ตัดสินใจเริ่มต้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม Apple CarPlay ด้วยเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *