โอกาสและช่องทางการตลาดกัญชา (1)

ในยุคของ กัญชาพืชเศรษฐกิจที่กำลังจะเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไปแล้วนั้น มีหลากหลายช่องทางที่อยากจะนำมาฝากไว้ ณ  ที่นี้ว่า มีโอกาส และช่องทางการตลาดอย่างไรที่จะทำได้ในช่วงต่อไป

1.ผู้แทนจำหน่าย ถ้าหากมีความสามารถที่จะสต็อกกัญชาไว้ได้ และมีเครือข่ายร้านค้าปลีกอยู่ในมือแล้ว การเป็นตัวแทนจำหน่ายน่าจะเป็นตัวเลือกแรกในการทำธุรกิจด้านนี้  ด้วยการบวกราคาเพิ่ม 20-40% ก็น่าจะเป็นจุดดึงดูดสำคัญ อย่างไรก็ตาม การมีต้นทุนด้านค่าขนส่ง สต็อก ก็จะต้องนำมาพิจารณาด้วยว่า จะมีหนทางลดต้นทุนทั้งสองนี้ให้น้อยลงได้อย่างไร ที่จะทำให้รายได้จากผลประกอบการมีมากขึ้น

2.สหกรณ์กัญชา เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถทำได้ สำหรับธุรกิจด้านนี้ โดยระดมทุนจากสมาชิกที่จะมาตั้งสหกรณ์ร่วมกัน เพื่อจัดตั้งสหกรณ์ ด้วยการระดมเงินทุนจากสมาชิกมาร่วมเพื่อจัดหากัญชามาจำหน่ายจ่ายแจกในมวลหมู่สมาชิก หรือทำในเชิงธุรกิจ ซึ่งหากมีกำไรจากผลประกอบการ ก็จะมีเงินปันผลให้กับสมาชิกนั้นก็เป็นแนวทางสำคัญที่จะจัดทำธุรกิจด้านนี้ได้

3.สร้างช่อง CBD Podcast  ในยุคที่ Podcast ฮิตมากเช่นนี้  การสร้างช่อง Podcast เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกัญชา จึงเป็นสิ่งที่น่าจัดสร้างเป็นอย่างยิ่ง เชื่อว่าจะต้อมีผู้คนสนใจติดตาม และ Follow มากอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังทำกิจกรรมได้อีกมากมาย  จากสปอนเซอร์ที่มาจากธุรกิจนี้ รวมถึงการทำ Affiliate Marketing

4.สร้างบล็อกเกอร์ รีวิวกัญชา  ถือว่าเป็นเรื่องฮอตฮิตมาก  ทันสมัยอย่างยิ่งหากมีการตั้งบล็อกเกอร์เพื่อรีวิว พันธกิจทุกด้านว่าด้วย กัญชา  มีตัวเลขที่บ่งชี้ชัดว่า ผู้คนที่ติดตาม การรีวิว หรือช่องทางบล็อกเกอร์  หรือ Social ด้านต่างๆ ว่าด้วย กัญชา ถึง 92% จะจับจ่ายใช้สอยสินค้าว่าด้วยกัญชาในเวลาต่อมา

5.ผลิตบรรจุภัณฑ์กัญชา Packaging  เป็นธุรกรรมต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์กัญชาที่จะมีการใช้อย่างต่อเนื่องแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น ขวดหรือกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ด้านกัญชา จากตัวเลขพบว่า  มีการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านกัญชา มากถึง 5 ล้านขวดต่อวันทั้งสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นรายจ่ายด้านขวด หรือบรรจุภัณฑ์ภายนอกมากถึง 1-2 เหรียญเลยทีเดียว

6.การขนส่งผลิตภัณฑ์กัญชา ธุรกิจต่อเนื่องที่ตามมาอย่างและน่าสนใจอย่างยิ่งแน่นอนคือ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้าน  “กัญชา”  ซี่งหาก Scope แต่เพียงธุรกรรมด้านขนส่ง “กัญชา” เท่านั้น ในเบื้องต้นเท่านั้นก็น่าสนใจเสียแล้ว   โดยเฉพาะการจัดวางการขนส่ง Delivery กัญชา ด้วยมอเตอร์ไซค์ ไปยังสถานที่ต่างๆอย่างรวดเร็ว เนื่องจากจำนวนผู้บริโภคจะมีเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนั้น  เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *