Entertainment

3 ดาราเด่นซีรีส์เกาหลี 2021

ดาราที่เล่นซีรีส์เกาหลีที่โด่งดังสุด ในช่วงที่ผ่านมานั้น  ที่กำลังน่าจับตา สำหรับปี 2021 นี้คือ

1.คิมซอนโฮ หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจาก “Good Manager” คิม ซอนโฮ ด้วยบุคลิกดี น่ารัก จนเป็นที่ปะทับใจของคนรอบข้าง  จากวันนั้นถึงวันนี้เพียง 3 ปีเท่านั้น  เมื่อปีทีผ่านมา คิมได้เข้าไปรับเป็นดารานำใน “ Start-up”  ซึ่งก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน  และมีดรามาซีรีส์เรื่องสำคัญที่รออยู่คือ “ 2 Days and 1 Night”

2.คิมยังเด ถ้าหากแฟนของ คิม เคยผ่านตา 3 ซีรีส์เรื่องสำคัญนี้ต้องรู้จักถึงผลงานสำคัญของเขาคนนี้ซึ่งประกอบด้วย“The Item,” “Welcome to Waikiki S2,” “Extraordinary You.” และยังตามมาอีก 3 เรื่องคือ “The Penthouse”  และ“Cheat On Me, If You Can.” และยังมีหลากหลายซีรีส์ในช่วงต่อไป

3.ลีโดฮุน  จุดเกิดของ ลีเกิดจากซีรีส์เรื่อง  “Hotel Del Lunn” ที่เล่นร่วมกับ โกชุงเมียง  และล่าสุดกับซีรีส์เรื่อง “18 Again” ที่เล่นร่วมกับ ยุน ซังฮุน และ คิมฮานุล ที่เป็นซีรีส์ย้อนยุคในการกลับไปสู่วัยที่กำลังเรียนมัธยมอยู่ ด้วยบุคลิกที่เป็นคน “ติดดิน” ทำให้สาวกแบะแฟนานุแฟน ต่างชอบพอเขาอย่างมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *