IT & Innovation

Apple เพิ่มกำลังผลิต AirPods Pro เป็นสองเท่า

อย่างที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้ว่า Apple อาจทำยอดขาย AirPods โดยรวมได้ถึง 60 ล้านชิ้น ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการ AirPods Pro ที่มีความต้องการสูงมากจน Apple ต้องเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่าเลยทีเดียว

สื่อต่างประเทศรายงานว่า Apple ได้ขอให้ Luxshare Precision และโรงงานจากประเทศจีน Goertek เพิ่มกำลังการผลิต AirPods Pro อีกสองเท่า เพื่อให้สามารถสต็อกของและขายได้ตามความต้องการของลูกค้า

ปัจจุบันหากสั่ง AirPods Pro วันนี้ จะได้รับของอีกทีประมาณปลายเดือนธันวาคม แต่หากสั่งจาก Apple Online Store ประเทศไทยจะได้รับของอีกทีประมาณ 4 อาทิตย์ หรือเดือนมกราคมปี 2020 เลยทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *