Apple เพิ่มกำลังผลิต AirPods Pro เป็นสองเท่า

อย่างที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้ว่า Apple อาจทำยอดขาย AirPods โดยรวมได้ถึง 60 ล้านชิ้น ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการ AirPods Pro ที่มีความต้องการสูงมากจน Apple ต้องเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่าเลยทีเดียว

สื่อต่างประเทศรายงานว่า Apple ได้ขอให้ Luxshare Precision และโรงงานจากประเทศจีน Goertek เพิ่มกำลังการผลิต AirPods Pro อีกสองเท่า เพื่อให้สามารถสต็อกของและขายได้ตามความต้องการของลูกค้า

ปัจจุบันหากสั่ง AirPods Pro วันนี้ จะได้รับของอีกทีประมาณปลายเดือนธันวาคม แต่หากสั่งจาก Apple Online Store ประเทศไทยจะได้รับของอีกทีประมาณ 4 อาทิตย์ หรือเดือนมกราคมปี 2020 เลยทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *