IT & Innovation

Facebook สั่งลบบัญชีรัสเซีย-อิหร่าน ฐานเชื่อมโยงหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ

สื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก สั่งลบบัญชีเฟสบุ๊กหลายสิบบัญชีที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ โดยสั่งลบบัญชีจากรัสเซีย และอีกบัญชีจากอิหร่าน ที่พบความเชื่อมโยงกับรัฐบาลต่างประเทศ

นาธาเนียล กลีเชอร์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายด้านความปลอดภัยของเฟสบุ๊ก เปิดเผยว่า ทางเฟสบุ๊กได้สั่งลบบัญชีเฟสบุ๊ก 78 บัญชี เพจเฟสบุ๊ก 11 เพจ กลุ่มในเฟสบุ๊กอีก 29 กลุ่ม และบัญชีอินสตาแกรมอีก 4 บัญชี ซึ่งมีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายให้ความร่วมมือหรือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานรัฐของรัสเซีย นอกจากนี้ ยังสั่งลบบัญชีเฟสบุ๊ก 6 บัญชีและบัญชีอินสตาแกรมอีก 5 บัญชีที่มีต้นตอจากอิหร่าน

หัวหน้าฝ่ายนโยบายด้านความปลอดภัยของเฟสบุ๊ก เพิ่มเติมว่า ผู้อยู่เบื้องหลังบัญชีเหล่านี้อ้างตนว่าเป็นนักข่าวพลเมือง ที่พยายามติดต่อกับนักการเมือง สื่อมวลชน และบุคคลที่เป็นที่รู้จักในประเทศที่เป็นเป้าหมาย

โดยบัญชีที่มาจากรัสเซียพุ่งเป้าไปที่ยูเครนและประเทศใกล้เคียง ส่วนบัญชีจากของอิหร่านพุ่งเป้ามาที่สถานการณ์ในสหรัฐฯเป็นหลัก ซึ่งบัญชีทั้งหมดมีผู้ติดตามหลายสิบราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *