ผมหงอกก่อนวัย

Health

ผมหงอกก่อนวัย…?

จริงๆ การมีผมหงอกเกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้นเสมอไป ในกรณีที่ผมหงอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุ เราเรียกว่า “ผมหงอกก่อนวัย” สาเหตุที่ทำให้ผมหงอกก่อนวัย เส้นผม 1 เส้นของเรานั้น ประกอบไปด้วย เซลล์ที่สร้างเนื้อผมที่เป็นโปรตีน และเซลล์ที่สร้างเม็ดสี ซึ่งจะคอยทำหน้าที่ป้อนเม็ดสีเข้าไปในเนื้อผม จึงทำให้เส้นผมเรามีสีต่างๆ ตามพันธุกรรม ถ้าคนไหนมีเม็ดสีมากและเข้มข้น ผมก็จะมีสีเข้ม ส่วนคนที่มีเม็ดสีน้อย สีผมก็จะอ่อนลง

Read More