Business

“กรมพัฒน์ฯ” ผนึก “ช้อปปี้” เสริมกลยุทธ์การค้าออนไลน์ให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับช้อปปี้ ตลาดกลางออนไลน์ระดับโลก จัดหลักสูตร e-Learning ด้านการค้าออนไลน์ภายใต้ชื่อ Shopee Bootcamp for Trainers เพื่อเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จบหลักสูตรพร้อมเป็นที่พึ่งให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ได้ทันที และยังเป็นพี่เลี้ยงไปได้ตลอดการทำธุรกิจ ช่วยผู้ประกอบการปรับตัวและเพิ่มช่องทางทำกินให้เหมาะกับการแข่งขันในอนาคตด้วย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นผลมาจากการพัฒนาและการเติบโตของโลกดิจิทัล (Digital Disruption) อย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินธุรกิจในรูปแบบออฟไลน์เพียงอย่างเดียวไม่อาจสร้างความแข็งแรงให้ธุรกิจได้อีกต่อไป โดยผู้บริโภคได้หันมาซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น การพลิกวิกฤตในช่วง Digital Disruption จะเป็นโอกาสในการสร้างความแตกต่างทำให้ธุรกิจอยู่รอดในสมรภูมิการค้า พร้อมก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

อธิบดี กล่าวต่อว่า “ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับตลาดกลางออนไลน์ขนาดใหญ่อย่าง Shopee จัดหลักสูตรการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้ชื่อ Shopee Bootcamp for Trainers ผ่านช่องทาง www.shopee-elearning.com เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดเพื่อเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาของเกษตรกรไทย ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมากสามารถพาเกษตรกรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้จำนวนมากกว่า 100 คน”

“ในครั้งนี้กรมฯ ได้ขยายความสำเร็จดังกล่าวไปสู่การสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ในชื่อกิจกรรม Shopee Bootcamp for MOC เพื่อเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยรายละเอียดของหลักสูตรประกอบไปด้วย เรื่องราวความสำเร็จจากผู้ขายบนช้อปปี้, การเตรียมความพร้อมสู่โลกออนไลน์และเครื่องมือออนไลน์, มาเปิดร้านบนช้อปปี้กัน, รอบรู้เรื่องช้อปปี้ อาทิ การลงสินค้า การจัดหน้าร้านและสร้างจุดเด่น การจัดการออเดอร์และการขนส่ง ระบบการเงิน, เทคนิคการตลาดพิชิตยอดขาย อาทิ โปรโมชั่น/ส่วนลด เทคนิคการโฆษณา และการดูผลการใช้โฆษณา, กลยุทธ์เจ๋ง ธุรกิจไม่มีเจ๊ง อาทิ การเดินทางของลูกค้า วิเคราะห์เป็นเห็นยอด และรู้เขารู้เรา ชนะร้อยครั้ง และเรื่องเล่าจากเทรนเนอร์ที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์”

“อย่างไรก็ดี เมื่อจบหลักสูตร Shopee Bootcamp for Trainers เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดจะกลายเป็น พี่เลี้ยงด้านการทำตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจในแต่ละจังหวัดได้ พร้อมกับผลักดันผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ทันที และช่วยผู้ประกอบการสร้างรายการสินค้าได้อย่างน้อย 5 รายการต่อร้านค้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่จาก Shopee เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอีกทางหนึ่ง การจัดอบรมฯ จะสร้างช่องทางการตลาดและรายได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน และมีโอกาสในการพาสินค้าชุมชนออกสู่ตลาดโลกผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *