Business

คนละครึ่ง เฟส 5 ยอดจ่ายสะสมกว่า 3 หมื่นล้าน!!!

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเปิดลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย ณ วันสิ้นสุดการลงทะเบียนดังกล่าวมีประชาชนได้รับสิทธิเพิ่มเติมจำนวน 822,188 คน ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับจำนวนผู้ได้รับสิทธิก่อนหน้านี้ที่ใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดอีกจำนวน 23.40 ล้านคน ทำให้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ได้รับสิทธิรวมทั้งสิ้น จำนวน 24.22 ล้านคน

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ (3 ต.ค.) ประชาชนที่ลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือ และได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 สามารถเริ่มใช้จ่ายได้เป็นวันแรกกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมโครงการ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 รอบสิทธิคงเหลือจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตรา 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ จะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. (ภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่เปิดให้เริ่มใช้จ่าย) มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *