Business

หั่นจีดีพี ตอกย้ำเศรษฐกิจไทยขาลง

ธปท.ได้ปรับลดประมาณการอัตราขยายตัวด้านเศรษฐกิจ (GDP) ปีนี้ลง เหลือ 2.8% จากเมื่อเดือน มิ.ย. 2562 คาดว่าจะโตได้ 3.3% หากไม่มีมาตรการรัฐเข้ามาช่วยกระตุ้นเป็นไปได้ว่าจีดีพีอาจโตต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

ล่าสุดธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ก็ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ เหลือ 3% จากเดิมที่คาดไว้ 3.2% ซึ่ง ADB มองว่า ไทยเผชิญกับปัญหาการส่งออก ผลกระทบมาจากสงครามการค้า และการชะลอตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมถึงค่าเงินบาทแข็งค่าและปัญหาหนี้ครัวเรือน

ด้านกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ในปลายเดือน ก.ย.นี้ ธนาคารจะทบทวนตัวเลขเศรษฐกิจไทยใหม่ จากเดิมที่คาดว่าจะโต 3.1% ซึ่งเป็นได้ยากแล้ว โดยคงจะต้องปรับลดจีดีพีลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก

และต้องจับตาดูว่า รัฐบาลจะงัดมาตรการอะไรออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสที่เหลือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *