Lifestyle

เอื้องหมายนา ดอกไม้แห่งการคารวะ

ลมหนาวเริ่มมา แต่ฝนก็ไม่ยอมไปเช่นนี้ ย้อนนึกไปถึงวัยเด็ก นี่คือห้วงเวลาที่จะบอกว่า ฤดูกาลแห่งหน้าแล้งเริ่มมาแล้ว อีกไม่นานก็จะถึงช่วงที่ข้าวในนาสุกปลั่งใกล้เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นฤดูทำนา เรื่องนี้เกี่ยวกับเอื้องหมายนา นะครับ

สมัยก่อนชาวนามีพิธีกรรมอย่างหนึ่ง คือการสู่ขวัญควาย เนื่องจากในฤดูกาลทำนา บางทีต้องทุบตี ด่าว่าควายบ้างจากการไถพรวน พอถึงฤดูแล้ง ด้วยวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย ก็จะ”ขอขมาควาย”กันจะนำต้นเอื้องหมายนาไปปักไว้ 4 ทิศหาฟางหาหญ้าหาน้ำมาให้ควายกินกองโตๆและบริเวณพื้นที่นาเป็นสัญลักษณ์ ว่า ทำพิธีสู่ขวัญควายแล้วขอขมากรรมต่อสัตว์ที่มีคุณแล้วครับ

เอื้องหมายนา สามารถนำมาทำแกงเลียง แกงส้ม เป็นยาสมุนไพร เป็นไม้ประดับสวยงาม และเป็นดอกไม้แห่งพิธีกรรมมีบันทึกว่า ชาวไทลื้อก่อนทำนาจะนำเอื้องหมายนามัดติดกับแฉลว ร่วมกับดอกปิ้งแดง ปักไว้ที่ไร่นาก่อนปลูกข้าวเชื่อว่าทำให้ข้าวงอกงามดี

สำหรับเพื่อนๆผมมีสิ่งที่อยากจะแบ่งบัน ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ใครที่จะทำธุรกิจใดๆลงบนพื้นที่นาเดิม ลองบูชาเจ้าที่ด้วยดอกเอื้องหมายนา ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเจริญงอกงาม บางทีดอกผลอาจไม่ใช่เฉพาะข้าวเท่านั้นที่ดี เพราะหากการทำอะไรด้วยจิตคารวะต่อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของเดิมก็ส่งผลดีให้เขาอำนวยอวยพรให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ … สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *