IT & Innovation

IDC คาดการณ์ ตลาดสมาร์ตโฟนครึ่งแรกปี 2020 จะลดลง 10.6%

ด้วยเหตุการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงตลาดสมาร์ตโฟนด้วยนั้น ล่าสุด IDC (International Data Corporation) ได้คาดการณ์ว่าการจำหน่ายสมาร์ตโฟนทั่วโลกจะลง 10.6% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020

นั่นอาจส่งผลทำให้การจำหน่ายสมาร์ตโฟนทั่วโลกตลอดทั้งปี 2020 ลดลงถึง 2.3% เลยทีเดียว ทั้งที่จากผลประมาณการณ์ต่าง ๆ ก่อนเกิดวิกฤติไวรัสโคโรนานั่นระบุว่าตลาดสมาร์ตโฟนจะเติบโตขึ้นในปี 2020 นี้

ปัญหาหลักของผู้ผลิตสมาร์ตโฟนในตอนนี้คือ Supply Chain และ Logisttics ที่ต้องหยุดการดำเนินงานจากโรงงานในประเทศจีนมานานหลายสัปดาห์

แต่ถึงกระนั้น การดำเนินงานดังกล่าวจะกลับมาเป็นปกติในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2020

นอกจากนี้ยังได้มีการคาดการณ์ว่าตลาดสมาร์ตโฟนจะเติบโตขึ้นราว 6% เนื่องจากผู้ใช้มีความต้องการซื้อสมาร์ตโฟน 5G มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *