Lifestyle

3 เคล็ดลับผู้สูงวัยออกกำลังอย่างไรให้ “ฟิน”

คงไม่มีใครที่ออกกำลังกายแล้วต้องการให้เหนื่อยเปล่า และไม่ได้อะไร โดยเฉพาะกับ ผู้สูงวัยด้วยแล้ว ก้าวย่างแต่ละก้าวที่ต้องใช้พลังต้านทานสังขารที่ร่วงโรยนั้น เหนื่อยยากกว่าคนวัน “ฉกรรจ์” ยิ่งนัก

แต่ข้อสำคัญที่มิอาจปฏิเสธได้นั่นก็คือ การออกกำลังต้องทำให้แต่ละคนผู้นั้น ต้องเกิดอาการ “ฟิน” ทั้งสุขใจที่มีสารอดรีนารีน หลั่งออกมาด้วย ไม่มากก็น้อย
ดังนั้น หากจะให้ “ฟิน” จะต้องทำอย่างไรบ้าง

1. การออกกำลังที่จะไปถึงเป้าหมายที่ต้องการนั้น คำว่า “ฝืน” เป็นการยึดมั่นที่สำคัญอย่างมาก แต่ก็ใช่ว่า จะต้องฝืนจนกระทั่งต้อง “หักโหม” เนื่องจากสังขารของคนวัยนี้ การหักโหม ย่อมไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่อย่างใด

2. ไปพร้อมกับ ใจที่มุ่งมั่น ร่างกายที่สมบูรณ์ แต่ไม่ต้องถึงร้อยก็ได้ เป็นสิ่งทีสำคัญสำหรับการออกกำลังในแต่ละครั้งแต่ละวัน โดยเฉพาะกับผู้สูงวัย เหตที่ต้อบอกว่าไม่ต้องถึงร้อยนั้น เพราะเชื่อมั่นว่า แต่ละครั้งแต่ละวันของแต่ละคนสูงวัยนั้น หากขืนให้ต้องรอถึงร้อย คงไม่ต้องออกกำลังกันพอดี

3. สิ่งสำคัญที่ต้องมีปณิธานในการออกกำลังแต่ละครั้ง เหมือน Mind map ในแต่ละวันคือ จะต้องรู้ว่าเป้าหมายในการเดินแต่ละวันนั้นคืออะไร แต่สำหรับผู้สูงวัยนั้น ขอให้มีความ “คืบหน้า” ในแต่ละวันก็น่าจะพอได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องถึงขั้น ก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างทันตาในไม่กี่วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *